Mưa lớn kéo dài, đường thị trấn Phố Châu chìm trong biển nước

Cầu tràn Sơn Giang (thị trấn Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh) gần bị ngập. Ảnh: Minh Lý
Cầu tràn Sơn Giang (thị trấn Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh) gần bị ngập. Ảnh: Minh Lý
Cầu tràn Sơn Giang (thị trấn Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh) gần bị ngập. Ảnh: Minh Lý
Lên top