Mưa lớn kéo dài có ảnh hưởng đến dự án làm sạch sông Tô Lịch?

Lên top