Mưa lớn, giông lốc cuốn phăng nhiều mái nhà

Hàng trăm mái nhà của người dân đã bị gió lốc và mưa lớn làm cho tốc mái, hư hỏng nặng. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Hàng trăm mái nhà của người dân đã bị gió lốc và mưa lớn làm cho tốc mái, hư hỏng nặng. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Hàng trăm mái nhà của người dân đã bị gió lốc và mưa lớn làm cho tốc mái, hư hỏng nặng. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Lên top