Mưa lớn, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10

Mưa lớn, nhiều vùng bị ngập lụt, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10. Ảnh: T.C
Mưa lớn, nhiều vùng bị ngập lụt, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10. Ảnh: T.C
Mưa lớn, nhiều vùng bị ngập lụt, Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ trưa 8.10. Ảnh: T.C
Lên top