Mùa khô hạn, cả trăm người dân dùng "tằn tiện" một giếng khoan

Lên top