Mưa ít hơn nhiều những năm trước, miền Trung đang hạn hán khốc liệt

Hạn hán đang xảy ra khốc liệt tại miền Trung, cảnh hồ chứa, sông ngòi cạn trơ đáy tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Hạn hán đang xảy ra khốc liệt tại miền Trung, cảnh hồ chứa, sông ngòi cạn trơ đáy tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Hạn hán đang xảy ra khốc liệt tại miền Trung, cảnh hồ chứa, sông ngòi cạn trơ đáy tại Quảng Ngãi. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top