Mùa hè 2020 sẽ nắng nóng khốc liệt, bất thường

Cảnh báo hạn hán gia tăng tại miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh:PCTT
Cảnh báo hạn hán gia tăng tại miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh:PCTT
Cảnh báo hạn hán gia tăng tại miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh:PCTT
Lên top