Mưa gió liên miên, Cà Mau sạt lở nghiêm trọng

Một điểm sạt lở đê biển Tây thuộc huyện U MInh, Cà Mau.
Một điểm sạt lở đê biển Tây thuộc huyện U MInh, Cà Mau.
Một điểm sạt lở đê biển Tây thuộc huyện U MInh, Cà Mau.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM