Mưa dứt 2 ngày, người dân vẫn phải bơi xuồng từ nhà ra ngõ

Cảnh ngập lụt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Cảnh ngập lụt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.