Mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại hơn