Mưa đá đường kính 1 -1,5 cm rơi trắng mặt đất

Mưa đá rơi tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: T.Hương
Mưa đá rơi tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: T.Hương
Mưa đá rơi tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: T.Hương