Mưa đá dữ dội ở Nghệ An, hoa màu bị hư hại

Một nhà lưới sau trận mưa đá
Một nhà lưới sau trận mưa đá
Một nhà lưới sau trận mưa đá
Lên top