“Lạm phát” giấy khen và bệnh thành tích giáo dục:

“Mùa” của giấy khen và những học bạ toàn điểm 10

Bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng” từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: TL
Bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng” từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: TL
Bức ảnh “cả lớp được giấy khen, mình em lẻ bóng” từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: TL
Lên top