Mưa chưa lớn, nhiều nơi ở miền núi Quảng Trị đã bị chia cắt, cô lập

Nhiều ngầm, tràn trên tuyến đường từ xã Thuận vào xã Ba Tầng ở huyện miền núi Hướng Hóa bị ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều ngầm, tràn trên tuyến đường từ xã Thuận vào xã Ba Tầng ở huyện miền núi Hướng Hóa bị ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiều ngầm, tràn trên tuyến đường từ xã Thuận vào xã Ba Tầng ở huyện miền núi Hướng Hóa bị ngập nước. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top