Mưa bão liên tiếp, Bình Định thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Lên top