Mưa bão gây ngập lớn, dân Phú Thọ trắng tay chỉ sau một đêm