Mua bán pháo hoa: Hiểu rõ tiêu chí, tránh nhầm lẫn để không vi phạm

Cửa hàng trên phố Hàng Mã chỉ bán pháo giấy, không bày bán các loại pháo hoa, pháo có thuốc nổ. Ảnh: PV
Cửa hàng trên phố Hàng Mã chỉ bán pháo giấy, không bày bán các loại pháo hoa, pháo có thuốc nổ. Ảnh: PV
Cửa hàng trên phố Hàng Mã chỉ bán pháo giấy, không bày bán các loại pháo hoa, pháo có thuốc nổ. Ảnh: PV
Lên top