Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Lỗ hổng trong liên kết đào tạo

Trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam. Ảnh: P.V
Trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam. Ảnh: P.V
Trụ sở Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam. Ảnh: P.V
Lên top