Mua 5 lít xăng, ra công viên tự biến mình thành "ngọn đuốc"