Một xã ở Đắk Nông được dỡ lệnh phong tỏa

Trong những ngày phong tỏa, người dân ở xã Đắk N'Drung được hỗ trợ thực phẩm qua phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Trong những ngày phong tỏa, người dân ở xã Đắk N'Drung được hỗ trợ thực phẩm qua phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Trong những ngày phong tỏa, người dân ở xã Đắk N'Drung được hỗ trợ thực phẩm qua phiên chợ 0 đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top