Một tuần thực hiện quy định xử phạt cuộc gọi, tin nhắn rác: Đối tượng phát tán tin nhắn, cuộc gọi rác chưa giảm

Tin nhắn, cuộc gọi rác vẫn xuất hiện dày đặc sau thời điểm ngày 1.10 - thời điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác có hiệu lực.    Ảnh: Thế Lâm
Tin nhắn, cuộc gọi rác vẫn xuất hiện dày đặc sau thời điểm ngày 1.10 - thời điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác có hiệu lực. Ảnh: Thế Lâm
Tin nhắn, cuộc gọi rác vẫn xuất hiện dày đặc sau thời điểm ngày 1.10 - thời điểm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác có hiệu lực. Ảnh: Thế Lâm
Lên top