Một tuần hai cái chết thương tâm do leo cây hái sản vật của rừng Quảng Nam

Một thanh niên trong lúc leo hái ươi bị ngã tử vong ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một thanh niên trong lúc leo hái ươi bị ngã tử vong ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Một thanh niên trong lúc leo hái ươi bị ngã tử vong ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top