Một trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hoá nghi nhảy cầu tự tử

Nhiều người đứng trên cầu Nguyệt Viên cầu mong tìm được anh G. Ảnh: Quách Du
Nhiều người đứng trên cầu Nguyệt Viên cầu mong tìm được anh G. Ảnh: Quách Du
Nhiều người đứng trên cầu Nguyệt Viên cầu mong tìm được anh G. Ảnh: Quách Du
Lên top