Một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 về địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình đang được thực hiện có hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình đang được thực hiện có hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình đang được thực hiện có hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top