Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Một thương binh nặng cần hỗ trợ về nhà ở