Một thợ lò dương tính với SARS-CoV-2, công ty dừng một khu sản xuất

Cty CP Than Vàng Danh tổ chức đo nhiệt độ cho công nhân. Ảnh Phạm Cường
Cty CP Than Vàng Danh tổ chức đo nhiệt độ cho công nhân. Ảnh Phạm Cường
Cty CP Than Vàng Danh tổ chức đo nhiệt độ cho công nhân. Ảnh Phạm Cường
Lên top