Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một thành viên CLB ôtô địa hình TP.HCM tại Mũi Dinh đuối nước