Một thành viên CLB ôtô địa hình TP.HCM tại Mũi Dinh đuối nước