Một tàu Tết từ ga Sài Gòn chậm giờ sau sự cố tàu SE7 trật bánh

Hành khách đi tàu ở ga Sài Gòn.
Hành khách đi tàu ở ga Sài Gòn.
Hành khách đi tàu ở ga Sài Gòn.
Lên top