Một tàu ngư dân và xuồng bị sóng đánh chìm ở biển Quan Lạn

Tàu đánh cá của ngư dân bị đắm khi neo đậu ở Quan Lạn. Ảnh: CTV
Tàu đánh cá của ngư dân bị đắm khi neo đậu ở Quan Lạn. Ảnh: CTV
Tàu đánh cá của ngư dân bị đắm khi neo đậu ở Quan Lạn. Ảnh: CTV
Lên top