Một số tỉnh ven biển chủ động ứng phó với vùng áp thấp mới trên biển Đông

Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của vùng áp thấp trên biển Đông. Nguồn: NCHMF
Lên top