Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một số mục tiêu, nhiệm vụ chính của EVN HANOI trong tháng 11.2017