Một số địa phương nóng vội mở cửa trở lại, nới lỏng giãn cách

Hà Nội tăng cường các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực vùng đỏ. Ảnh: LDO
Hà Nội tăng cường các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực vùng đỏ. Ảnh: LDO
Hà Nội tăng cường các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực vùng đỏ. Ảnh: LDO
Lên top