Một số Công ty ở TPHCM tăng cường công tác phòng dịch COVID-19

Một số công ty lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên trước khi đi làm trở lại. Ảnh: Anh Tuấn
Một số công ty lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên trước khi đi làm trở lại. Ảnh: Anh Tuấn
Một số công ty lên kế hoạch xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên trước khi đi làm trở lại. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top