Một phường ở TPHCM bỏ việc giao chỉ tiêu xử phạt người vi phạm Chỉ thị 16

TPHCM xử phạt nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM xử phạt nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM xử phạt nhiều trường hợp ra đường khi không thật sự cần thiết. Ảnh: Chân Phúc
Lên top