Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một phóng viên báo Tuổi Trẻ bị tạm đình chỉ công tác

Thông tin chính thức trên báo Tuổi Trẻ ngày 19.4
Thông tin chính thức trên báo Tuổi Trẻ ngày 19.4