Một phòng khám ở Đồng Nai chẩn đoán nam công nhân bị viêm... âm đạo

Giấy chứng nhận nghỉ việc chẩn đoán nam bệnh nhân bị viêm âm đạo. Ảnh: Minh Châu
Giấy chứng nhận nghỉ việc chẩn đoán nam bệnh nhân bị viêm âm đạo. Ảnh: Minh Châu
Giấy chứng nhận nghỉ việc chẩn đoán nam bệnh nhân bị viêm âm đạo. Ảnh: Minh Châu
Lên top