Một phần bảo tàng nghìn tỉ “tạm đóng cửa” để phục vụ thi công giai đoạn 2

Bảo tàng Hà Nội thường xuyên trong tình trạng vắng khách tham quan.
Bảo tàng Hà Nội thường xuyên trong tình trạng vắng khách tham quan.
Bảo tàng Hà Nội thường xuyên trong tình trạng vắng khách tham quan.
Lên top