Một nữ công nhân công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bị xe lu cán

Thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top