Một nhân viên Bệnh viện Tâm thần Nghệ An mắc COVID-19

Ngành y tế Nghệ An lấy mẫu, xét nghiệm cho những trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh: Nhật Minh
Ngành y tế Nghệ An lấy mẫu, xét nghiệm cho những trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh: Nhật Minh
Ngành y tế Nghệ An lấy mẫu, xét nghiệm cho những trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ảnh: Nhật Minh
Lên top