Một người Ý chăm lo khuyến học tại Đà Nẵng

Vợ chồng bác sĩ Enza Falcone và các học sinh, sinh viên tại Ngôi Nhà Xanh. Ảnh Lê Văn Thơm
Vợ chồng bác sĩ Enza Falcone và các học sinh, sinh viên tại Ngôi Nhà Xanh. Ảnh Lê Văn Thơm
Vợ chồng bác sĩ Enza Falcone và các học sinh, sinh viên tại Ngôi Nhà Xanh. Ảnh Lê Văn Thơm
Lên top