Một người tử vong trong khu cách ly ở Ninh Thuận

Một người tử vong trong khu cách ly Trường THPT Tháp Chàm. Ảnh: Huỳnh Hải.
Một người tử vong trong khu cách ly Trường THPT Tháp Chàm. Ảnh: Huỳnh Hải.
Một người tử vong trong khu cách ly Trường THPT Tháp Chàm. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lên top