Một người tử vong do nghi bị xuồng đâm phải khi đang tắm biển

Khu vực cảng Bến Đoan có lưu lượng tàu qua lại rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực cảng Bến Đoan có lưu lượng tàu qua lại rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực cảng Bến Đoan có lưu lượng tàu qua lại rất lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top