Một người từ Trung Quốc về Bạc Liêu, Cà Mau gấp rút tìm 39 người để cách ly

Một khu cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một khu cách ly tập trung tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top