Một người tâm thần vượt nhiều lớp an ninh lên máy bay ở Vinh

Sân bay Vinh nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Hải Bình.
Sân bay Vinh nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Hải Bình.
Sân bay Vinh nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Hải Bình.
Lên top