Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

Lên top