Một người phụ nữ thiệt mạng do sạt ta luy ở Yên Bái

Hiện trường ta luy sạt khiến người phụ nữ ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thiệt mạng. Ảnh: Văn Đức.
Hiện trường ta luy sạt khiến người phụ nữ ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thiệt mạng. Ảnh: Văn Đức.
Hiện trường ta luy sạt khiến người phụ nữ ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thiệt mạng. Ảnh: Văn Đức.
Lên top