Một người Lào vượt biên để bán sắn, nhiều người phải cách ly phòng dịch

Ông Ăm Bui vượt biên sang Việt Nam để bán sắn cho nhà máy. Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh cung cấp.
Ông Ăm Bui vượt biên sang Việt Nam để bán sắn cho nhà máy. Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh cung cấp.
Ông Ăm Bui vượt biên sang Việt Nam để bán sắn cho nhà máy. Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh cung cấp.
Lên top