Một người dân Đà Nẵng bị lũ cuốn mất tích khi đi đánh cá

Một người dân Đà Nẵng bị lũ cuốn mất tích khi đi đánh cá. Ảnh: Nguyễn Hà
Một người dân Đà Nẵng bị lũ cuốn mất tích khi đi đánh cá. Ảnh: Nguyễn Hà
Một người dân Đà Nẵng bị lũ cuốn mất tích khi đi đánh cá. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top