Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình:

Một người bị cuốn trôi mất tích khi vớt củi trên sông