Một người ăn xin có tới 12 chứng minh nhân dân, căn cước và hơn 50 triệu đồng

Lên top